Kwalifikacje

Nazywam się Paweł Nowocień. Ukończyłem dzienne studia magisterskie na kierunku filologia angielska na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Studia  Podyplomowe w zakresie tłumaczeń prawniczych i sądowych z języka angielskiego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Od momentu ukończenia studiów w roku 2000 pracowałem najpierw jako lektor języka angielskiego w warszawskich szkołach językowych (, LANG LTC, Poliglota, L2) a od 2009 prowadzą własną Szkołę Językową Vademecum w Wiązownie.

Nieustannie pogłębiam umiejętności zawodowe w ramach samodzielnych wyjazdów szkoleniowych jak również w ramach programu współpracy z British Council pod nazwą Addvantage. Oprócz pracy dydaktycznej zajmuje się również tłumaczeniem tekstów prawno-ekonomicznych oraz z dziedziny psychoprofilaktyki. Od prawie 20 lat współpracuję z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia.  Mam za sobą również liczne pobyty w krajach anglosaskich, w których łącznie spędziłem 2 lata.


Dyplomy: